Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Ý Yên Nam Định

Có 1178 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Ý Yên Nam Định. Các công ty tại Huyện Ý Yên Nam Định tập trung chủ yếu ở Thị trấn Lâm 130 công ty, Xã Yên Xá 92 công ty, ...