Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 12,256 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5,277 công ty, Huyện Hải Hậu 1,154 công ty, Huyện Ý Yên 1,102 công ty, Huyện Xuân Trường 1,028 công ty, Huyện Nam Trực 794 công ty, Huyện Trực Ninh 750 công ty, ...