Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 12,473 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5,349 công ty, Huyện Hải Hậu 1,183 công ty, Huyện Ý Yên 1,123 công ty, Huyện Xuân Trường 1,051 công ty, Huyện Nam Trực 815 công ty, Huyện Trực Ninh 762 công ty, ...