Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nam Định

Trên địa bàn Nam Định đang có 12,053 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 5,212 công ty, Huyện Hải Hậu 1,126 công ty, Huyện Ý Yên 1,081 công ty, Huyện Xuân Trường 1,011 công ty, Huyện Nam Trực 773 công ty, Huyện Trực Ninh 737 công ty, ...